สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Customs Counsellor Royal Thai Embassy (ANNEX) Brussels
 

เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | กราฟฟิคเกมยิงปลา | รับโบนัสฟรี | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาสาร

Customs Policy Monitoring Unit (CPMU)

แหล่งเข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | กราฟฟิคเกมยิงปลา | รับโบนัสฟรี | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาของสำนักงาน

เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | กราฟฟิคเกมยิงปลา | รับโบนัสฟรี | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาการเข้าชมเว็บ

  • 11 เข้าชมวันนี้
  • 52 เข้าชมเดือนนี้
  • 19,192 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามเข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | กราฟฟิคเกมยิงปลา | รับโบนัสฟรี | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
เบอร์เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | กราฟฟิคเกมยิงปลา | รับโบนัสฟรี | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา : +32-2-660-5759, 5835 โทรสาร : +322-675-2649

องค์การศุลกากรโลก (WCO) ร่วมกับกรมศุลกากรเป็นเจ้าภาพร่วมพิธีเปิดโครงการ WCO Security Project Launching Ceremony

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ องค์การศุลกากรโลก (WCO) ร่วมกับกรมศุลกากรเป็นเจ้าภาพร่วมพิธีเปิดโครงการ WCO Security Project Launching Ceremony โดยมีนายคุนิโอะ มิคุริยะ เลขาธิการองค์การศุลกากรโลก และนายวีระ อุไรรัตน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกล่าวเปิดโครงการ (opening remark) และมีนายกุลิศ สมบัติสิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นผู้กล่าวคำปราศรัย (keynote speech) โดยนายรังสฤษฎ์ พัฒนทอง อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร) และนายภิสรรค์รัฐ นิลพันธ์ เลขานุการเอก (ฝ่ายศุลกากร) รวมทั้งผู้แทนกรมศุลกากรของประเทศภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวม ๓๓ ประเทศ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีด้วย

ภายในงาน มีการจัดอภิปรายเกี่ยวกับข้อท้าทายด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาคที่อยู่ภายในขอบเขตของโครงการWCO Security Project โดยมีนายเลห์ วินเชลล์ รองประธานคณะกรรมการด้านการป้องกันและปราบปรามองค์การศุลกากรโลก เป็นผู้ดำเนินรายการ มีคณะผู้อภิปราย ประกอบด้วย

๑. Mr. David Gaspar Alonso จาก Counter IED Centre of Excellence
๒. Mr. Khaleel Yousfani ฝ่ายจัดเก็บภาษี ศุลกากรปากีสถาน 
๓. Ms. Nathalie Herbelles ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการการท่าอากาศยาน ประจำสำนักงานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ณ ประเทศสิงคโปร์
๔. Mr. Patrick Stevens ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย องค์การเข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | กราฟฟิคเกมยิงปลา | รับโบนัสฟรี | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาอาชญากรรมระหว่างประเทศ (Interpol)
๕. Mr. Khoirul HADZIQ ผู้อำนวยการฝ่ายเข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | กราฟฟิคเกมยิงปลา | รับโบนัสฟรี | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลากรองด้านการป้องกัน ปราบปราม และอาชญากรรมข้ามชาติ

สำหรับการจัดตั้งโครงการด้านความมั่นคงขององค์การศุลกากรโลกนั้น (WCO Security Programme) ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้ายสากลขององค์การศุลกากรโลก ประกอบด้วย ๓ โครงการ คือ

๑. โครงการการพัฒนาระบบควบคุมผู้โดยสาร (API/PNR) เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายสากล
๒. โครงการ Global Shield (PGS)
๓. โครงการการพัฒนา Air Cargo Logistics เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายสากล
 

วันที่ปรับปรุงเข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | กราฟฟิคเกมยิงปลา | รับโบนัสฟรี | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา : 28 มีนาคม 2560 21:31:32
จำนวนผู้เข้าชม : 1,422
สอบถามเข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | กราฟฟิคเกมยิงปลา | รับโบนัสฟรี | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
Dreve du Rembucher 89 1170 Brussels, Belgium
หมายเลขเข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | กราฟฟิคเกมยิงปลา | รับโบนัสฟรี | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา : +32-2-660-5759, 5835
อีเมล์ : thaicustoms@skynet.be

เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | กราฟฟิคเกมยิงปลา | รับโบนัสฟรี | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | กราฟฟิคเกมยิงปลา | รับโบนัสฟรี | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลาเข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | กราฟฟิคเกมยิงปลา | รับโบนัสฟรี | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลานี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | กราฟฟิคเกมยิงปลา | รับโบนัสฟรี | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา และเข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | กราฟฟิคเกมยิงปลา | รับโบนัสฟรี | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา ของสำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์
เข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | กราฟฟิคเกมยิงปลา | รับโบนัสฟรี | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา ? 2015 สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังเข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | กราฟฟิคเกมยิงปลา | รับโบนัสฟรี | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและเข้าสู่ระบบติดต่อกัน  | กราฟฟิคเกมยิงปลา | รับโบนัสฟรี | แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | เทคนิคการเล่นเกมยิงปลา กรมศุลการ